Upravni odbor čine:

  • xx, predsjednik,
  • xx, zamjenik predsjednika
  • xx, član,
  • xx, član
  • xx, član

d..