Upravni odbor čine:

  • xx, predsjednik,
  • xx, zamjenik predsjednika
  • xx, član,
  • xx, član
  • xx, član

d..

Sjedište

Javna ustanova SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA
Antuna Kanižlića 14a,
Požega

Kontakti

034 272 100
info@sportski-objekti-pozega.hr

Copyright

Copyright © 2021 Sportski objekti Požega. Sva prava zadržana.